^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Susunan organisasi  tahun Buku 2012 :

white

1. Pengurus

Pengurus masa bakti Tahun 2010 s/d 2013

- Ketua                      : Drs. I Dewa Putu Suwija
- Sekretaris              : I Wayan Suwara, SPd
- Bendahara             : I Ketut Subitaysa, SE

2. Pengawas

Pengawas masa bakti Tahun 2010 s/d 2013
- Ketua                      : I Nengah Sudaya, SE
- Anggota                  : I Wayan Suketa, SE
- Anggota                  : Drs. I Wayan Puspa,SH

3. Manajemen dan Staf

Tim manajemen dipimpin oleh Manajer dan dibantu oleh stafnya. Tugas Manajer merupakan pengelola usaha yang dibebankan oleh pengurus. Dalam bidang pengelolaan usaha, Manajer bertanggungjawab kepada Pengurus . Susunan kelengkapan Tim Manajemen sebagai berikut :

- Manajer                             : I Made Suartika
- Ka. Unit SP                       : Ni Made Sriwati
- Ko. Simpana                     : I Ketut Suartika
- Ko. Pinjaman                    : I Ketut Sanayasa
- Ko. Pertokoan                  : Ni Nyoman Sucitrawati
- Ko. Jasa Rekening           : I Made Derna
- Pembukuan Non SP        : Ni Nyoman Sarini
- Pembukuan USP             : I Made Suartika
- General Kasir                   : Ni Wayan Putriani
- Marketing Pertokoan     : Ni Made Kadriani
- Staff                                   : Ni Made Sukerti
- Staff                                   : Ni Made Padmawati
- Staff                                   : I Wayan Dartha
- Staff                                   : Ni Ketut Werti
- Staff                                   : Ni Wayan Susriastuti

Copyright © 2013.Koperasi Dana Rahayu Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg